Právní gramotnostZdroj: www.zakonycr.cz

Základní informace
Obecní úřad Kozlovice
739 47, Kozlovice 343
č. účtu 163215866/0300 - ČSOB a.s.
tel.: 558 697 205  fax: 558 697 645
mobil: 728 733 931
e-mail: kozlovice@kozlovice.cz
 
Aktuality - Úřední deska
Nové 17. 04. 2014

Upřesnění informace 

Oprava komunikace III/4848 v úseku horní konec - Tichá by dle sdělení SSMSK měla proběhnout od 18. do 23. týdne 2014.   ...podrobnosti 
Nové 17. 04. 2014

Zelený čtvrtek 

Dnes odletí zvony do Říma, utichnou i varhany.    ...podrobnosti 
Nové 16. 04. 2014

Smuteční obřadní síň 

Na budově byla provedena oprava části střešního pláště - viz foto.   ...podrobnosti 
Nové 16. 04. 2014

Dotace spolkům 

Rada schválila dotace z Programu na podporu spolkové činnosti v obci Kozlovice. Výši přidělených dotací naleznete zde.    ...podrobnosti 
Nové 15. 04. 2014

Hřbitov - oprava zpevněných ploch 

Po velikonocích začne výměna nevzhledných a nebezpečných asfaltových ploch (těch hlavních) na hřbitově. Po dobu výstavby dojte k různým omezením, proto dbejte pokynů na místě. Děkujeme.    ...podrobnosti 
Nové 15. 04. 2014

Oprava části střechy Základny 

je dokončena - viz foto.   ...podrobnosti 
Nové 15. 04. 2014

Oprava fasády budovy OÚ 

Byly provedeny přípravné práce (odsekání soklu, odvodnění základů, úpravy vstupů). Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, který provede novou fasádu a obložení soklů a vstupů.   ...podrobnosti 
Nové 15. 04. 2014

Oprava komunikace III-4848 

Včera nám bylo sděleno, že proběhne celoplošná oprava úseku cesty horní konec směr Tichá, který ještě není hotový vč. opravy propustků. Dnes probíhá předání staveniště. Oprava by měla proběhnout během následujících dvou měsíců. Investorem i vlastníkem komunikace je Moravskoslezský kraj.   ...podrobnosti 
Nové 11. 04. 2014

Kam za sportem a kulturou 

V pátek můžete povzbudit staré pány,v sobotu volejbalistky a neděle bude patřit fotbalu. V neděli jste zváni na křížovou cestu a koncert dechové hudby Na Mlýně.    ...podrobnosti 
10. 04. 2014

Žádost o vydání voličského průkazu 

pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. - 24. května 2014. ...info